Get to the Top

Get To the Top

 

Hoci táto séria sa používa po celom svete,  pôvodne bola navrhnutá tak, aby lepšie vyhovovala vzdelávacím potrebám stredoeurópskych štátnych škôl. Tento kurz má  štyri úrovne a je určený mladým teenagerom  od  úrovne začiatočník až po  A2 +. Spolu so systematickým rozvojom štyroch komunikačných zručností, Get to the Top  venuje náležitú pozornosť  pochopeniu anglickej gramatiky. Učiteľom sa  veľmi páči extra sekcia  gramatiky  v pracovnom  zošite. Tu môžete nájsť veľa ďalších gramatických cvičení, ktoré môžete použiť  v prípade potreby, a aj jednoduchšie zistiť rozdiely medzi žiakmi a skupinami.

 

images  Recommended for upper primary school

 

4  BritEdit  AudioCD WB NEW  IWB

 

European Flag Icon CEFR: A1-A2

 

 

 

 

Vlastnosti kurzu

 

 • Modulárny prístup: Každý modul a všetky texty sú prepojené  a zaoberajú sa jednou témou.
 • Každý modul pozostáva zo 4 pravidelných lekcií, lekcie, ktorá rozvíja jednotlivé zručnosti a 
  opakovacej lekcie.
 • V sprievodcovi na písanie sa žiaci krok za krokom  učia plánovať proces písania a používať vhodné
  výrazy.
 • Motivácia a moderné témy s ich multikultúrnymi  a prierezovými informáciami.
 • Rôzne komunikačné úlohy.
 • Extra gramatické cvičenia.

Komponenty pre žiakov

 

 • Učebnica,

 • pracovný zošit s možnosťou precvičovania gramatiky a audio CD / CD-ROM,

 • on-line materiál,

 • Companion  (Spoločník) – brožúrka so slovnou zásobou.

GetToTheTop 1 SB  GetToTheTop 1 WB CD

 

Komponenty pre učiteľov

 

 

 • -kniha pre učiteľa spojená s učebnicou pre žiaka,

 • pracovný zošit pre učiteľa,

 • CDs na výučbu v triede,

 • materiál na interaktívnu tabuľu.

 • CD  pre učiteľa zahŕňa:
  - testy v PDF a modifikovateľné vo formáte Word
  - gramatické testy
  - portfólia (vrátane projektov).

 GetToTheTop 1 TB  GetToTheTop 1 WB CD  GetToTheTopClassCDs  GetToTheTop 1 4 TR CD  Get To The Top Beg WhiteB

 

More information

 

Osnovy na stiahnutiu s

Get to the Top 1

Get to the Top 2

Get to the Top 3

Get to the Top 4

 

Cenník

 

Get To the Top + extra practice 1 Student's Book €                 13.30
Get To the Top + extra practice 1 Workbook (incl. CD-ROM) €                   8.90
Get To the Top + extra practice 1 Teacher's Book €                 19.80
Get To the Top + extra practice 1 Class CDs €                 15.50
Get To the Top + extra practice 2 Student's Book €                 13.30
Get To the Top + extra practice 2 Workbook (incl. CD-ROM) €                   8.90
Get To the Top + extra practice 2 Teacher's Book €                 19.80
Get To the Top + extra practice 2 Class CDs €                 15.50
Get To the Top + extra practice 3 Student's Book €                 13.30
Get To the Top + extra practice 3 Workbook (incl. CD-ROM) €                   8.90
Get To the Top + extra practice 3 Teacher's Book €                 19.80
Get To the Top + extra practice 3 Class CDs €                 15.50
Get To the Top + extra practice 4 Student's Book €                 13.30
Get To the Top + extra practice 4 Workbook (incl. CD-ROM) €                   8.90
Get To the Top + extra practice 4 Teacher's Book €                 19.80
Get To the Top + extra practice 4 Class CDs €                 15.50
Get To The Top + extra practice 1-4 Teacher's Resource Pack  €                 77.80
Get To The Top 1 Interactive Whiteboard Material €               150.00
Get To The Top 2 Interactive Whiteboard Material €               150.00
Get To The Top 3 Interactive Whiteboard Material  €               150.00
Get To The Top 4 Interactive Whiteboard Material €               150.00