Full Blast

Full Blast

Full Blast je rýchly šesť úrovňový kurz pre tínedžerov a jeho cieľom je rozvíjať všetky jazykové zručnosti pre globálnu komunikáciu 21. storočia. Série  majú modulárny prístup s jasnou, ľahko na sledovateľnou štruktúrou a s motivujúcimi i súčasnými testami. Počas výučby základov, série majú integrovaný prístup k rozvoju štyroch zručností spolu s gramatikou, slovnou zásobou a výslovnosťou. Tým je zaistené, že každá lekcia je logicky navrhnutá a sleduje jasnú líniu, v ktorom úlohy sú prepojené a majú jasný účel. Vyššie úrovne sú stavané na tomto základe, kde sú zručnosti ďalej rozvinuté a viac času je stráveného na prípravu ku skúškam.

Full Blast sa odporúča najmä pre dvojjazyčné alebo špeciálne anglické skupiny.

6  BritEdit  AudioCD WB NEW  IWB

 

European Flag Icon  CEFR: A1 - B2

 

 

 

 

 

Vlastnosti kurzu

 

 • Well-balanced modules
 • Six lessons and a revision section in each module
 • Lively dialogues
 • Motivating and contemporary topics providing students with multicultural and cross-curricular information
 • Clear grammar presentations and practice
 • A step-by-step guide to writing
 • Culture and cross-curricular pages
 • Lively, topic-based songs
 • Useful tips

Komponenty pre študentov

 

 •         Učebnica

 •         Pracovný zošit

 •       Spoločnosť

 FullBlast British 2SBcover  FullBlast British 2WBcover StudCD  FullBlast British 2GBcover

 

Komponenty pre učiteľov

 

 • Prekladná kniha učiteľov 

 •  Pracovný zošit pre učiteľov

 •  Class CDs Triedne CD/ CD čka pre triedu 

 • Interaktívna tabula materiálu, ktorý zahŕňa videá a glosár a Full Blast knihu s gramatickými cvičeniami

 • CD zdroj učiteľa, ktorý zahŕňa:

  • Testy v PDF a modifikovateľné formáte Word
  •  Video listy
  •  Gramatické testy
  • Portfólio

 •               Full Blast knihu gramatiky

 •           Podrobné osnovy, založené na národných osnovách

 FullBlast British 2TBcover  FullBlast British 2WB TEcover  FullBlast British 2ClassCDs  Full Blast 1 3 TeachRes  Full Blast 1 WhiteB

 

Ďalší material na stiahnutie

 

Vzorové stránky

Osnovy na stiahnutiu ss

Full Blast 1

Full Blast 2

Full Blast 3

Full Blast 4

Full Blast B1+

Full Blast B2

Cenník

 

Full Blast 1 Student's Book  €                13.30
Full Blast 1 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast 1 Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast 1 Teacher's Book  €                21.40
Full Blast 1 Class CDs (V. 2)  €                15.50
Full Blast 2 Student's Book  €                13.30
Full Blast 2 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast 2 Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast 2 Teacher's Book  €                21.40
Full Blast 2 Class CDs (V. 2)  €                15.50
Full Blast 3 Student's Book  €                13.30
Full Blast 3 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast 3 Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast 3 Teacher's Book  €                21.40
Full Blast 3 Class CDs  €                15.50
Full Blast 4 Student's Book  €                13.30
Full Blast 4 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast 4 Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast 4 Teacher's Book  €                21.40
Full Blast 4 Class CDs  €                15.50
Full Blast B1+ Student's Book  €                14.20
Full Blast B1+ Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast B1+ Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast B1+ Teacher's Book  €                21.40
Full Blast B1+ Class CDs  €                15.50
Full Blast B2 Student's Book  €                14.20
Full Blast B2 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  8.50
Full Blast B2 Workbook Teacher's Ed.  €                16.85
Full Blast B2 Teacher's Book  €                21.40
Full Blast B2 Class CDs  €                15.50
Full Blast 1-3 Teacher's Resource Pack CD-ROM (V. 3)  €                77.80
Full Blast 3-4 Teacher's Resource Pack CD-ROM  €                43.30
Full Blast B1+ Teacher's Resource Pack CD-ROM  €                24.00
Full Blast B2 Teacher's Resource Pack CD-ROM  €                24.00
Full Blast 1 IWB Material   €              150.00
Full Blast 1 IWB Material €               150.00
Full Blast 1 IWB Material €               150.00
Full Blast 1 IWB Material €              150.00
Full Blast B1+ IWB Material €              150.00
Full Blast B2 IWB Material €              150.00