Pioneer

Moderná učebnica pre moderný svet

Svet sa rýchlo mení a to aj preto, že sa mení spôsob komunikácie a jazyk, ktoré používame. Pioneer nie je len našou najlepšou a najnovšou učebnicou pre dospelých a stredných škôl, ale je tiež najlepšou učebnicou, ktorá je k dispozícii pre pomoc študentom pripraviť sa pre tento moderný  svet. Samozrejme, že používa najviac prístupy up-to-date v metodike a poskytuje pre učiteľov rôzne možnosti ako ju používať v triede. Autori strávili veľa času vymyslením skutočných životných situácií, v rámci, ktorých by študenti mohli najviac využívať angličtinu, aby sa ubezpečili, že sa študenti naučia jazyk používať v zmysluplnom kontexte. Výsledkom je, že študenti prichádzajú do styku s autentickým materiálom podobného s jazykom a slovnej zásoby, ktorá sa skutočne používa v anglicky hovoriacom svete. Rovnako ako  všetky naše knihy, Pioneer  tiež dodáva plnú podporu učiteľom, aby bol zabezpečený úspešný štúdium jazykov.

 
images  Approved for secondary schools
 

7  IWB

 

European Flag Icon  CEFR: A1-C1

 

 

 

 

Kľúčové vlastnosti

 

 •        nasledujúce požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF), pričom rada obsahuje 7 úrovní od začiatočníkov až po C1. Všimnite si, že úroveň C1 bude k dispozícii len od septembra 2016.
 •        Každá Kniha je organizovaná do modulov, kde každý modul sa zameriava na motiváciu a súčasť témy. Všetky úlohy modulu sú založené na túto tému a vytvára integrovaný prístup rôznych zručností.
 •        Jednoduché používanie interaktívnej tabule materiálu, ktorý obsahuje ďalšie videá, ktoré možno využiť pri  výučbe (listy sú na disku CD-ROM zdrojov lektora) a glosár.
 •        On-line materiály pre študentov, sú prístupné prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu.
 •        Moderné A autentické  čítanie textov, ktoré sú relevantné pre dnešný svet.
 •        Farebný zošit s cvičeniami, ktoré donútia študentov myslieť a zapojiť sa s angličtinou.
 •        Založené na modernej metodike a pedagogike, kde sú študenti zapojení do vlastného procesu učenia.
 •        Krok za krokom sprievodca na realistické písanie úloh, kde sa študenti učia plánovať proces písania a využívajú zodpovedajúce výrazy
 •       Stimulujúce a realistické hovoriace cvičenia, ktoré sú pripojené k téme modulu a zahŕňajú navyše slovnú zásobu a výrazy na pomoc študentom.

Komponenty pre študentov

 

 •           Učebnica

 •           Pracovný zošit

 •            On-line materiáli

 • Spoločnosť  

 •            On-line zošit a on-line testy sú tiež prístupné

Pioneer Brit Beginners SB Cover Comp  Pioneer Brit Beginners WB WB Key Cover  

 

Komponenty pre učitel'ov

 

 • Prekladná kniha učiteľov
 • Pracovný zošit
 • CD čka pre triede
 • Interaktívna tabula materiálu, ktorý zahŕňa videá a glosár
 • CD zdroj učiteľa, ktorý zahŕňa:

- Testy v PDF a modifikovateľné formáte Word

- Video listy

- Navyše slovnú zásobu, gramatiku, cvičenia počúvania a čítacie cvičenia

 • Gramatika booklet pre  prvé 3 úrovne (k dispozícii od mája 2016)
 • Podrobné osnovy, založené na národných osnovách

 

 Pioneer Brit Beginners TB Cover  Pioneer Brit Beginners ClassCDs Cover  Pioneer Brit Beginners TR CD Cover Pioneer Brit Beginners WhiteB Cover   Pioneer Brit Beginners DVD Cover

 

 

Ďalší material na stiahnutie

 

Vzorové stránky

Osnovy na stiahnutiu s

Pioneer beginners A1.1

Pioneer elementary A1.2

Pioneer pre-intermediate A2

Pioneer intermediate B1

Pioneer B1+

Pioneer B2

 

Cenník

 

 

Pioneer Beginners Student's Book          18,90
Pioneer Beginners Workbook (incl. CD-ROM)          10,90
Pioneer Beginners Workbook Key Booklet          18,41
Pioneer Beginners Teacher's Book          24,60
Pioneer Beginners Class CD          15,50
Pioneer Elementary Student's Book          18,90
Pioneer Elementary Workbook (incl. CD-ROM) €         10,90
Pioneer Elementary Workbook Key Booklet €         18,41
Pioneer Elementary Teacher's Book          24,60
Pioneer Elementary Class CD          15,50
Pioneer Pre-Intermediate Student's Book          18,90
Pioneer Pre-Intermediate Workbook (incl. CD-ROM)          10,90
Pioneer Pre-Intermediate Workbook Key Booklet          18,41
Pioneer Pre-Intermediate Teacher's Book          24,60
Pioneer Pre-Intermediate Class CDs          29,07
Pioneer Intermediate B1 Student's Book          21,48
Pioneer Intermediate B1 Workbook (incl. CD-ROM)          15,56
Pioneer Intermediate B1 Workbook Key Booklet          €         21,41
Pioneer Intermediate B1 Teacher's Book          27,60
Pioneer Intermediate B1 Class CD €         37,69
Pioneer Intermediate B1 DVD €         31,31
Pioneer Intermediate B1 Interactive Whiteboard Material         150,00
Pioneer Intermediate B1 Teacher's Resource Pack €         27,00
Pioneer B1+ Student's Book €         21,48
Pioneer B1+ Workbook (incl. CD-ROM) €         15,56
Pioneer B1+ Workbook Key Booklet €         21,41
Pioneer B1+ Teacher's Book €         27,60
Pioneer B1+ Class CD          37,69
Pioneer B1+ DVD          33,31
Pioneer B1+ Interactive Whiteboard Material         150,00
Pioneer B1+ Teacher's Resource Pack €         27,00
Pioneer B2 Student's Book          21,48
Pioneer B2 Workbook          15,56
Pioneer B2 Workbook Key Booklet €         21,41
Pioneer B2 Teacher's Book €         27,60
Pioneer B2 Class CDs €         37,69
Pioneer B2 DVD          33,31
Pioneer B2 Interactive Whiteboard Material         150,00
Pioneer B2 Teacher's Resource Pack €         27,00
Pioneer C1/C1+ A Student’s Book €         21,48
Pioneer C1/C1+ A Workbook €         11,33
Pioneer C1/C1+ A Workbook Key Booklet €         15,89
Pioneer C1-C1+ A Teacher’s Book €         20,64
Pioneer C1-C1+ A Class CD €         18,50
Pioneer C1-C1+ A Interactive Whiteboard Material €        150,00
Pioneer C1/C1+ B Student’s Book €         21,48
Pioneer C1/C1+ B Workbook €         11,33
Pioneer C1/C1+ B Workbook Key Booklet €         15,89
Pioneer C1-C1+ B Teacher’s Book €         20,64
Pioneer C1-C1+ B Class CD €         18,50
Pioneer C1-C1+ B Interactive Whiteboard Material €        150,00
Pioneer C1-C1+ B Teacher's Resource Pack €         27,00
Pioneer C1/C1+ Student’s Book €         21,48
Pioneer C1/C1+ Workbook €         14,90
Pioneer C1-C1+ Teacher’s Resource Pack CD-ROM €         27,00