Smart junior

 Young Stars

Young Stars je úplne nová séria pre mladších žiakov základných škôl (vo veku 6-11). Tento duálny vstup učebnice možeme začať od 1. alebo 3.úrovne s osobitným zameraním na komunikáciu. Jazykový kurz úzko sleduje vývoj a schopnosti tejto vekovej skupiny. Učebnice poskytujú učiteľom veľa slobody prispôsobiť hodiny potrebám svojich žiakov a kniha pre učiteľa obsahujú veľa aktivít, ktoré možno vykonávať bez učebnice. Videá “Sledovanie sveta” a animované príbehy, ktoré sprevádzajú sériu pomáhajú motivovať žiakov a používať cudzí jazyk v kontexte. Vďaka tejto sérii, žiaci budú milovať učiť sa angličtinu a stáť  sa mladými hviezdami.

 

images   Approved for lower primary school

 

 

6  BritEdit  AudioCD WB NEW  IWB

 

European Flag Icon CEFR: Leading to A1, A1

 

  

 

Vlastnosti kurzu

 

 • Sleduje schopnosť a vývoj vekovej skupiny
 • Jasná prezentácia kľúčovej slovnej zásoby pomocou obrázkov
 • Okamžité cvičenia na slovnú zásobu a štruktúry prostredníctvom činností podobných hrám
 • Doplnené o videá z “Pozorovanie sveta” a animovaných príbehov
 • Dobre vyvážené moduly s piesňami, príbehmi, vecnými  textami, medzipredmetovými 
 • informáciami, prierezovým  vzdelávanim  a rozvojom zručností
 • Celý rad aktivít (počúvanie, ústny prejav, hry, krátke písomné aktivity na precvičovanie
 • Gramatiky, praktické aktivity a projekty
 • Stránky na precvičovanie zručnosti (od úrovne 3) ako príprava na skúšky Cambridge Young Learner
 • Veľa hier a hrám podobné aktivity

Komponenty pre žiakov

 

 •  Učebnica pre žiaka

 • Pracovný zošit s CD / CD-ROM

 • Spoločník (Companion)

 • Šlabikár (s úrovňou 1)

 • On-line materiál

Young Stars 1 SB Cover Comp  Young Stars 1 WB StudentsCD Cover  alphabet book  Online Material

 

 

Komponenty pre učiteľov

 

 • Kniha pre učiteľov

 • Pracovný zošit

 • CDs na výučbu v triede

 • Materiál pre Interaktívnu tabuľu, ktorý obsahuje videá  "Pozorovanie sveta",

 • animované príbehy, slovník  a interaktívne spoločenské hry

Young Stars 1 TB Cover  Young Stars 1 Flashcards Cover  Young Stars 1 ClassCDs Cover  World Watch 1 Worksheets Cover Small  Young Stars 1 TR CD Cover  Young Stars 1 WhiteB Cover

 

Ďalší material na stiahnutie

 

Vzorové stránky

Osnovy na stiahnutiu s

Young Stars 1

Young Stars 2

Young Stars 3

Young Stars 4

Young Stars 5

 

Cenník

Young Stars 1 Teacher's Book  €                19.75
Young Stars 2 Teacher's Book  €                19.75
Young Stars 3 Teacher's Book  €                19.75
Young Stars 4 Teacher's Book  €                19.75
Young Stars 1 Workbook (incl. CD-ROM)  €                12.10
Young Stars 2 Workbook (incl. CD-ROM)  €                12.10
Young Stars 3 Workbook (incl. CD-ROM)  €                12.10
Young Stars 4 Workbook (incl. CD-ROM)  €                12.10
Young Stars 1 Student's Book  €                12.29
Young Stars 2 Student's Book  €                12.29
Young Stars 3 Student's Book  €                12.29
Young Stars 4 Student's Book  €                12.29
Young Stars 1 Class CDs  €                19.11
Young Stars 2 Class CDs  €                19.11
Young Stars 3 Class CDs  €                19.11
Young Stars 4 Class CDs  €                19.11
Young Stars 1 Interactive Whiteboard Material  €              118.00
Young Stars 2 Interactive Whiteboard Material  €              118.00
Young Stars 3 Interactive Whiteboard Material  €              118.00
Young Stars 4 Interactive Whiteboard Material  €              118.00
Young Stars 1 TRP CD-ROM  €                27.00
Young Stars 2 TRP CD-ROM  €                27.00
Young Stars A/3 TRP CD-ROM  €                27.00
Young Stars B/4 TRP CD-ROM  €                27.00