Get Smart

Get Smart

je inovatívny základný šesť úrovňový kurz britskej angličtiny.

Starostlivo  vedie žiakov od úrovne začiatočník  až po mierne pokročilých s ohľadom na konkrétne potreby a záujmy žiakov v každej fáze. Je založený na modulárnom prístupe, ktorý umožňuje učiacim sa preskúmať známe a zaujímavé  témy do hĺbky.

 

 

Recommended for private language schools

 

 

6  BritEdit  AudioCD WB NEW  IWB

 

European Flag Icon  CEFR: Leading to A1 - A2

 

 

 

 

 

Vlastnosti kurzu

 

 • Riadi sa  požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca
 • Multi-dimenzionálná osnova je usporiadaná do 10 vyvážených modulov
 • Široká škála piesní, spevov, hier, fonetických aktivít, vecných textov, dramatizácií a príbehov

 • Komunikácia, prierezové aktivity a projekty (vrátane vystrihovačiek a nálepiek)
 • Postupný rozvoj všetkých štyroch zručností
 • Systematické opakovanie s kontrolnou lekciou v každom module

 

Komponenty pre žiakov

 

 • Učebnica pre žiaka
 • Celofarebný zošit & Audio CD / CD-ROM
 • DVD  kniha aktivít
 • Praktická gramatika
 • Šlabikár

 Get Smart British 1 SB cov  Get Smart British 1 WB cov StudCD  Whats On 1 ActBook  smart1 SB new  AlphabetBookAmer

 

Komponenty pre učiteľov

 

 • Kniha pre učiteľa so zmenšenými stránkami z učebnice pre žiaka, a to aj vrátane testov
 • Kartičky
 • CD na výučbu v triede
 • Učiteľská kniha  gramatiky a slovnej zásoby
 • DVD
 • Doplnkové zdroje na CD / CD-ROM pre učiteľa
 • Plagáty
 • Materiál pre interaktívnu tabuľu

 Get Smart British 1 TB cov  Get smart 1 Flashcards Cover GetSmart 1 Brit Class Cds  smart1 TB new CD  Whats On 1 DVD CD   GetSmartBritTR CD N    zoo poster

 

GetSmartBritWhiteB

 

Ďalší material na stiahnutie

 

Katalóg vzorových stránok

Osnovy na stiahnutiu ss

Get Smart 1

Get Smart 2

Get Smart 3

Get Smart 4

Get Smart 5

Get Smart 6

 

Cenník

 

Get Smart 1 Student's Book  €                13.30
Get Smart 1 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 1 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 1 Class CDs  €                15.50
Get Smart 1 IWB Material  €             188.00
Get Smart 2 Student's Book  €                13.30
Get Smart 2 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 2 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 2 Class CDs  €                15.50
Get Smart 2 IWB Material  €             188.00
Get Smart 3 Student's Book  €                13.30
Get Smart 3 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 3 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 3 Class CDs  €                15.50
Get Smart 3 IWB Material  €             118.00
Get Smart 4 Student's Book  €                13.30
Get Smart 4 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 4 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 4 Class CDs  €                15.50
Get Smart 4 IWB Material  €             118.00
Get Smart 5 Student's Book  €                13.30
Get Smart 5 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 5 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 5 Class CDs  €                15.50
Get Smart 5 IWB Material  €             118.00
Get Smart 6 Student's Book  €                13.30
Get Smart 6 Workbook (incl. CD-ROM)  €                  9.30
Get Smart 6 Teacher's Book  €                16.75
Get Smart 6 Class CDs (V. 2)  €                15.50
Get Smart 6 IWB Material  €              118.00
Get Smart 1-4 Teacher's Resource Pack CD-ROM  €                77.80
Get Smart 5-6 Teacher's Resource Pack CD-ROM  €                43.30